Vīzija

Būt par kafijas uzņēmumu ar teicamu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem, apmierinātiem klientiem un labu reputāciju.

Mērķis

Būt uzticamiem sadarbības partneriem mūsu klientiem.
Sniegt kvalitatīvu servisu.
Līdzdarboties nozares izaugsmē un veicināt tās reputācijas un kvalitātes attīstību gan Latvijā, gan ārpus tās.

Misija

Uzklausīt klientu vēlmes un īstenot tās.

Efektivitāte

Mēs virzāmies uz izcilību!

Izaicinājums

Esam atvērti vēl nepieredzētiem un neiespējamiem projektiem. 
Mēs darīsim.